Handlichting aanvragen: hoe werkt het?

Wanneer je een bedrijfje start als minderjarige zal je tegen een hoop struikelblokken oplopen. Het is bijvoorbeeld niet makkelijk om een zakelijke rekening te openen, en voor elke rechtshandeling zal je jouw ouders om toestemming moeten vragen. Een handlichting kan deze problemen verhelpen, en in deze blog zal ik je vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat.

Tot je de leeftijd van 18 jaar bereikt hebt, ben jij als minderjarige volgens de wet handelsonbekwaam. Dat betekend dat jij in de basis niet in staat bent om financiële handelingen te doen. Natuurlijk mag je weleens een etentje betalen of een nieuw telefoonhoesje kopen, maar een grote voorraad inkopen of een mobiel telefoonabonnement afsluiten hoort daar niet bij. Dat betekend dat je altijd je ouders mee moet laten tekenen voor die handelingen. Wanneer je een eigen bedrijfje hebt, kan dit onhandig zijn. Je kan ervoor kiezen om je ouders niet mee te laten tekenen en contracten zelfstandig te tekenen, maar dan kunnen jouw ouders die overeenkomst na 3 jaar nog terugdraaien. Voor jouw klanten (en ook jezelf) kan dit als een risico gezien worden, waardoor het moeilijker zal worden om een goede deal te sluiten.

Daarnaast zijn er weinig banken die jou als minderjarige zomaar een zakelijke rekening willen verlenen. Dit heeft te maken met het risico wat een bank loopt omdat jij handelingsonbekwaam bent. De banken in Nederland hebben verschillende eisen aan het openen van een rekening als minderjarige. Wil je hier meer over weten, lees dan dit aparte artikel over zakelijk bankieren als minderjarige.

Om onder andere deze twee problemen te verhelpen, kan je handlichting aanvragen bij de kantonrechter. Wanneer je handlichting aanvraagt, verzoek je de kantonrechter om jou bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige toe te wijzen. Zo kan jij bijvoorbeeld zelf overeenkomsten tekenen, een zakelijke bankrekening aanvragen of zelfs een pand huren. Welke bevoegdheden jij wilt, moet je uitdrukkelijk aangeven. Er zijn tevens ook grenzen aan de bevoegdheden die jij kan krijgen. Het Burgerlijk Wetboek zegt hier het volgende over:

Bij het verlenen van handlichting bepaalt de kantonrechter uitdrukkelijk, welke bevoegdheden van een meerderjarige aan de minderjarige worden toegekend. Deze bevoegdheden mogen zich niet verder uitstrekken dan tot de gedeeltelijke of de gehele ontvangst van zijn inkomsten en de beschikking daarover, het sluiten van verhuringen en verpachtingen, het in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen van een beroep of bedrijf. De minderjarige wordt echter door handlichting niet bekwaam tot het beschikken over registergoederen, effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen.

Burgelijk Wetboek boek 1, artikel 235 lid 3

Met een handlichting kun je dus niet beschikken over registergoederen, effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen. Nou is het ook niet aannemelijk dat je van plan bent hierover te beschikken, aangezien dit wel serieuze risico’s met zich mee kan brengen.

Hoe vraag ik handlichting aan?
Wanneer je handlichting aan wilt vragen, zal je dit moeten verzoeken aan de kantonrechter van jouw lokale rechtbank. Dit doe je middels een verzoekschrift en kan zonder advocaat. Je verzoekschrift moet voldoen aan de eisen die de rechtspraak daaraan stelt. Daarnaast moet je goed onderbouwen waarvoor je de handlichting nodig hebt en welke rechten je verzoekt te verkrijgen. Het verzoek moet door beide ouders worden goedgekeurd door middel van een handtekening. Vervolgens print je het verzoekschrift 3x uit, voeg je als bijlage een actuele geboorteakte bij en stuur je het verzoek naar de rechtbank.

Tip: Stuur een kopie van het identiteitsbewijs van beide ouders mee en onderbouw uitbundig de redenen van het verzoek. Dit kan resulteren in een snellere doorlooptijd.

Het opstellen van het verzoekschrift kan lastig zijn, en er zijn weinig modellen online te vinden. Wil je dat ik jou help bij het opstellen van je verzoekschrift of adviseer over de rechten die je daarin wilt opnemen? Mail mij dan op mario@jongeondernemershub.nl en ik help je met het maken van een verzoekschrift, gratis!

Na het indienen van jouw verzoekschrift kunnen er drie dingen gebeuren:

Situatie 1: zitting, meest waarschijnlijk
Je ontvangt een ontvangstbevestiging van de rechtbank waarin vermeld wordt dat je griffierechten van €88,00 euro (op basis van tarieven 2020) moet betalen en wordt uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van jouw verzoek.

Tijdens de mondelinge zitting licht je jouw verzoek toe in het bijzijn van je ouders. Na de zitting zal de rechter uitspraak doen. Dit kan direct na de zitting, of ook schriftelijk achteraf. Dit verschilt per situatie en rechter.

Situatie 2: geen zitting nodig
Je ontvangt een ontvangstbevestiging van de rechtbank waarin vermeld wordt dat je griffierechten van €88,00 euro (op basis van tarieven 2020) moet betalen. In deze brief wordt gevraagd om extra informatie indien nodig, en zoniet, dat er later een schriftelijke uitspraak zal volgen. Deze situatie is mogelijk wanneer je jouw verzoekschrift goed onderbouwd hebt en voldoende hebt laten blijken dat jouw ouders instemmen met het verzoek. De uitspraak ontvang je binnen enkele weken per post.

Situatie 3: direct uitspraak
Dit komt niet vaak voor, maar het kan wel (en is in mijn geval gebeurd). De eerstvolgende brief die je ontvangt van de Rechtspraak is de uitspraak die gedaan is door de kantonrechter. Mijn verzoek is verzonden op 6 april en de uitspraak volgde al op 17 april. Dit kan enkel en alleen als je verzoek goed onderbouwd is en je voldoende hebt laten blijken dat jouw ouders instemmen met het verzoek. Daarnaast heb ik mijn verzoek ingediend tijdens de coronacrisis en was dat mogelijk een extra stimulans om het verzoek op deze snelle manier af te wikkelen.

Na de uitspraak
Nadat de kantonrechter uitspraak heeft gedaan, ben je vaak nog niet helemaal klaar. Volgens het wetboek moet je de beschikking publiceren in twee aangewezen dagbladen, en wordt de beschikking gepubliceerd in de staatscourant. Deze dagbladen kunnen regionaal, maar ook landelijk zijn. Helaas had ik de pech dat mijn beschikking geplaatst moest worden in het Algemeen Dagblad en de Telegraaf, twee van de grootste kranten in Nederland. Deze publicaties kostten mij bij elkaar zo’n 400 euro. Hier mag je gelukkig BTW van aftrekken. In regionale kranten zal dit bedrag vanzelfsprekend veel lager zijn.

Tip: plaats de beschikking in een rubriek (enkel tekst). Ga niet zoeken naar de kosten voor een advertentie, deze zijn namelijk veel hoger en gaan uit van een foto met full-color inkt. Bel de uitgever van de krant voor de mogelijkheden.

Wil je proberen deze kosten te voorkomen? Verzoek dan de kantonrechter publicatie in de dagbladen achterwege te laten, en publicatie op rechtspraak.nl daarvoor in de plaats te zetten. Doe dit zorgvuldig! Neem contact met mij op (mario@jongeondernemershub.nl) voor hulp daarbij.

Zijn alle officiële zaken achter de rug? Vier dan dat het jou is gelukt! Vertel jouw kennissen en vrienden dat jij nu handelingsbekwaam bent en geef direct een vertrouwensboost aan jouw bedrijfje!

Met handlichting zal het lastig blijven om bijvoorbeeld een rekening te openen. Lees daarom voor je aanvraag ook dit artikel over handlichting en zakelijke rekeningen om problemen achteraf te voorkomen. Daarnaast kunnen bedrijven jou nog steeds weigeren als klant. Denk bijvoorbeeld aan creditcardmaatschappijen, pinautomaat leveranciers en Payment Service Providers. Kijk en informeer dus vooraf naar de mogelijkheid om ergens klant te worden met behulp van handlichting.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Zet hem in de reactie of op ons forum en ik help je graag!